Artists
 
ABOUT THANG LONG ART GALLERY
 

Phòng tranh Thăng Long mở cửa vào tháng 5 năm 1996 với tình yêu nghệ thuật và mong muốn thực sự được quảng bá cho các nghệ sĩ tài năng Việt Nam. Phòng tranh là nơi trương bày các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ nổi tiếng cũng như các tác phẩm mới lạ của các họa sĩ trẻ tài năng. Chúng tôi muốn các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ sẽ được tiếp cận với công chúng một cách rộng rãi.

Trong những năm qua chúng tôi đã và đang làm việc với nhiều nghệ sĩ với mục tiêu làm cho cả nghệ thuật và thương mại thành công. Chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp bạn để trải nghiệm và hiểu tại sao chúng tôi được coi là một trong những phòng tranh uy tín nhất tại Việt Nam.

Chúng tôi là một phòng tranh gia đình và người sáng lập của chúng tôi, Nguyễn Đình Quang, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng các nghệ sĩ tài năng của chúng tôi, chọn những nghệ sĩ mới cho phòng tranh cũng như quy hoạch triển lãm.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Thang Long Gallery opened in May 1996 with the love of art and the desire to truly promote the talented Vietnamese artists. The gallery features works by famous artists as well as new works by talented young artists. We want artists' works of art to be accessible to the public.

Over the years we have worked with many artists for the purpose of both artistic and commercial success. We hope to welcome you to the experience and understand why we are considered one of the most prestigious galleries in Vietnam.

We are a family gallery and our founder, Nguyen Dinh Quang, continues to play an important role in nurturing our talented artists, picking new artists for the gallery as well as exhibition planning.

For more information, please contact us

PAYMENT METHODS
SHIPPING PARTNER
Thang Long Art Gallery
41 Hang Gai, Hanoi, Vietnam
Tel: +84.24.3825 0740
Hotline:84-988 778 098
E-mail: thanglongart@hn.vnn.vn
thanglongartgallery@gmail.com
Website: http://thanglongartgallery.com
http://dragonartgallery.com
SUBSCRIBE US
Follow us on
© 2020 https://thanglongartgallery.com. All rights reserved.